WordPress – Migrace dat mezi servry

Pred nedavnem jsme provadeli migraci Wordpresu ze stareho na novy server Publikuji par zkusenosti ktere se mozna budou hodit.


Provedena migrace je bez zmeny nazvu domeny a uctu pro databazi. Nepouzivame permalinks. Predpoklad pro postup pripraveny je novy server s verejnou IP a instalovanymi komponenty. Postup je pro komponenty Mysql, phpMyadmin a Apache. Testovano na Xampp Autor clanku nenese zodpovednost za pripadne problemy, nebo ztratu dat zpusobenou nize uvedenym postupem.

  1. Export DB (Databaze) pomoci phpMyaAdmin
Web_export1

Export -> vlastni

Vlastni (Custom)
a.) Vybrat vsechny tabulky.
b.) Ulozit do souboru Komprese zadna (pokud DB neni prilis velka).
c.) Format “SQL”

Web_export2 d) Muzete pouzit “Add DROP TABLE” a “IF NOT EXISTS”Web_export3

e) “GO”/”Proved”

Zdroj postupu – https://codex.wordpress.org/WordPress_Backups
f) Uloz sobor a vykopiruj na novy server.

Web_export4

 

 

 

 

 

 


2. Vytvoreni DB

Vytvorte novou DB na novem servru. DB Pojmenujte stejne a pouzitejte spravne
“Porovnani”/”Collation” dle puvodni DB (napr, utf8mb4_general_ci).

Web_Create_DB1


3. Vytvoreni DB uctu v phpMyaAdmin
Web_Create_DB2

a) Jmeno a heslo uzivatele bude stejne jako na pudovni DB. Nazev pocitace doporucuji “Localhost”.
b) Globalni opravneni zenechte ve vychozich hodnotach.

Web_Create_DB3

 

c) Zpet do “uzivatelske ucty” .Pro vytvoreneho uzivatele “Upravit opravneni”

Web_Create_DB4

d) Vyberte vasi vytvorenou DB a priradte na ni vsechna opravneni.

Web_Create_DB5

 

 

 

 

 

 

 

 

Web_Create_DB6

Zdroj – https://codex.wordpress.org/Installing_WordPress

4. Import Databaze (tabulek).

a.) Vyberte vytvorenou DB a naimportujte tabulky

Web_Create_DB7

Web_Create_DB8

Web_Create_DB9
– Pokud budete mit problem s limitem pro upload sql souboru pres phpMyadmin zvyste v php.ini tyto parametry:

  • memory_limit
  • post_max_size
  • upload_max_filesize

Provedte restart sluzby Apache a Mysql.
zdroj – http://stackoverflow.com/questions/3958615/import-file-size-limit-in-phpmyadmin

5. Kopirovani DAT

a) Zastavte sluzby pro Web (Apache+Mysql)
b) Zkopirujte data (soubory webu) na cilovy server.
zdroj – https://codex.wordpress.org/Moving_WordPress

c) Upravte cesty k souborum v httpd.conf
Priklad pro vice webu na jednom servru:

<VirtualHost *>
ServerName test.eu
DocumentRoot “E:\web\test”
</VirtualHost>

<Directory “E:/web/test”>
Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

vice informaci – https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/3/html/Reference_Guide/s1-apache-config.html

d) Nastartujte sluzby

  • V pripade problemu k pripojeni k DB zkontrolujte credentials pro DB v souboru “wp-config.php”  zda jsou shodne s nastavenim v MYSQL (phpMyAdmin). Take zda mate opravneni pro ucet prirazena primo i k vasi DB (popsano vyse).

Priklad:

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘scsys2’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘test’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘Koudelk@92’);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.